dima
  • Soczysty

    Opracowanie graficzne opakowań serii napojów owocowych dla Żywiec Zdrój.  
    klient: Agencja Young&Rubicam 
    2013